Biuro Obsługi Zadłużenia
WINDYKACJA24
(mapka dojazdu)
ul. Wojska Polskiego 130
21-550 Terespol

tel. kom.: +48 509 904 645
tel. + 48 83 34 37 242

biuro@windykacja24.com

 

NOWOŚĆ Pieczęć prewencyjna

Oferujemy również pieczęć prewencyjną do stosowania na fakturach wystawianych kontrahentom.

Stemplowanie faktur pieczęcią wpływa od samego początku na zwiększenie dyscypliny płatniczej partnerów handlowych. Dłużnicy mają świadomość, że jeśli nie zapłacą w terminie, wtedy nasza firma windykacyjna natychmiast poczyni stosowne kroki, by jak najszybciej ściągnąć nieuregulowaną należność.

Koszt miesięczny użytkowania pieczęci wynosi 50zł.
Roczny abonament - 400zł.

WINDYKACJA

Doświadczenie

Biuro Obsługi Zadłużenia Windykacja24. działa na rynku windykacji od wielu lat; posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu należności od nierzetelnych klientów. Ściągany profesjonalnie, tanio i skutecznie długi. Dysponujemy doświadczoną i kompetentną kadrą, która dzięki posiadanym umiejętnością może skutecznie rozwiązać Państwa problemy. Przykładamy ogromną uwagę do zapewnienia najwyższej jakości dostarczanych przez nas usług.

Sprawny system informacji

Klienci naszego Biura. nigdy nie są pozostawiani sami ze swoim sprawami. Wprowadzony w firmie system informacji dla klientów pozwala na rzetelne i systematyczne informowanie o podejmowanych przez nas działaniach. Każdy z naszych klientów otrzymuje regularnie raporty pisemne.

Przejrzyste procedury działania

Prowadzimy skuteczną windykacją należności, prowadząc windykację kilkustopniowo.
Działamy w zakresie:

 • postępowania przedsądowego - polubownego
 • postępowania sądowego
 • postępowania polubownego przedegzekucyjnego
 • postępowania egzekucyjnego

Taki system sprawia, że nasze działania są skuteczne i wyczerpują wszystkie możliwości dochodzenia należności przewidziane przez polskie prawo. Jednocześnie windykacja bezpośrednia jest jednym z najskuteczniejszych sposobów dochodzenia należności.

W celu realizacji zlecenia wymagamy jedynie kserokopii dokumentów świadczących o zadłużeniu (kopie faktur, dokumentów w-z, wezwań do zapłaty itp.) oraz podpisanie umowy wraz z pełnomocnictwem do działania, które to dokumenty można dostarczyć pocztą. Cała dalsza procedura nie wymaga żadnego zaangażowania z Państwa strony - dalsze działania wykonujemy całkowicie sami.

Prowadzimy obsługę procesów sądowych w zakresie postępowań pojednawczych, nakazowych oraz w trybie zwykłym, a współpracując ze sprawdzonymi komornikami gwarantujemy rzetelną egzekucję. W przypadku braku majątku dłużnika zapewniamy niezwłoczne uzyskanie postanowień o bezskuteczności egzekucji celem wpisania zadłużenia w koszty działalności firmy wierzyciela.

Sposób działania w zakresie windykacji należności

 1. Negocjacje z dłużnikami

  W pierwszej kolejności staramy się podejmować działania, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności przez dłużnika. Dążymy do nawiązania bezpośredniego, osobistego kontaktu w celu uzyskania rzetelnej informacji o dłużniku i jego sytuacji finansowej.
  • Negocjacje z klientami w celu doprowadzenia do terminowych zapłat za towary/usługi prowadzimy w sytuacji, kiedy wierzyciel chce jeszcze współpracować z klientem.
  • Mediacje z dłużnikami w kolejnych etapach procedury windykacyjnej. Staramy się dążyć do polubownego odzyskania należności nawet w sytuacji, kiedy wdrożone są już procedury sądowe lub egzekucyjne, co często pozwala wierzycielowi oszczędzić czas i dodatkowe koszty.


 2. Obsługa prawna w zakresie windykacji roszczeń.

  Realizując zlecenie do realizacji zapewniamy fachową pomoc prawną. Przygotowujemy dokumenty niezbędne przy kolejnych działaniach windykacyjnych, szczególnie na drodze sądowej.

 3. Prowadzenie spraw sądowych w trybie upominawczym, nakazowym i zwykłym.

  Podejmujemy działania przed sądem, zmierzające do uzyskania sądowego nakazu zapłaty. W przypadku wniesienia przez dłużnika zarzutów od nakazu zapłaty, prowadzimy sprawę w trybie zwykłym. Sporządzamy pisma procesowe, czuwamy nad terminami rozpraw. Po wydaniu nakazu zapłaty (wyroku) składamy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Koszty zastępstwa procesowego ponosi Stowarzyszenie.

 4. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

  Prawomocny nakaz zapłaty lub wyrok umożliwia przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Sporządzamy wniosek egzekucyjny do komornika i monitorujemy czynności egzekucyjne. Dostarczamy komornikowi wszystkie istotne informacje o dłużniku, zdobyte w trakcie działań windykacyjnych. Działania te mają na celu przyspieszenie egzekucji, oraz zapewnienie jej skuteczności.

  Informujemy na bieżąco o postępach w sprawie, o możliwościach wyegzekwowania należności. Oferujemy stałą obsługę prawną lub doraźną pomoc przy prowadzeniu windykacji.

 5. Działania prawne w przypadku bezskuteczności egzekucji komorniczej.

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika wobec bezskuteczności jego działań nie kończy naszej działalności w celu odzyskania długu. Podejmujemy dalsze działania przewidziane prawem mające na celu odzyskanie długu jak. Np. zakaz działalności gospodarczej wobec niesolidnego kontrahenta, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (w przypadku ukrywania majątku, wyłudzeni towaru, uniemożliwiania egzekucji wobec wyzbycia się majątku itp.), zgłaszamy wnioski o ogłoszenie upadłości, prowadzenie postępowania wobec członków zarządu spółek z o.o., wpisujemy do rejestrów niewypłacalnych dłużników.

Zadłużenia zagraniczne

Masz nierzetelnego kontrahenta w Chinach ? Nie wiesz, czy proponowana umowa oparta na prawie chińskim jest korzystna dla ciebie ? Masz inny problem prawny ? W innym kraju ?

Prowadzimy skuteczną windykację zagraniczną. Nie pobieramy zaliczek. Współpracujemy z firmami windykacyjnymi na terenie Europy Zachodniej, Europy Wschodniej: Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, byłych republik jugosłowiańskich: Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Skandynawia, Turcja, USA, Kanada, Chiny, kraje arabskie oraz inne kraje.

Międzynarodowa pomoc prawna

Poprzez naszych współpracowników oferujemy również pomoc prawną również w innych rodzajach spraw: opiniowanie kontraktów, zakładanie spółek, sprawy spadkowe i inne majątkowe, sprawy karne i inne.
Możemy wskazać prawnika, z którym możesz się sam skontaktować lub - zwłaszcza jeżeli nie znasz języka - możemy pośredniczyć w kontakcie.

Nasza miejscowość:
http://teresp.blogspot.com/